Đang Thực Hiện

Logo Design

I need a freelancer to help me with Logo Design , my budget is around ₹ 600 - 1500 INR and I need this project to be done within 3 days

Kỹ năng: Thiết kế logo

Xem thêm: help need logo business

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14668204

Đã trao cho:

amithema

A proposal has not yet been provided

₹850 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹875 cho công việc này

₹850 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹750 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1050 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0