Đã hoàn thành

Marriott Treasures Business Logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi AttariBros với giá $28 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

I need a jewelry business logo designed. Am looking to design a logo for my jewelry company, name is "Marriott Treasures", I sell vintage and handmade jewelry. I should be able to use it on facebook, instagram, business cards, twitter etc

ps: added more info to my previous project.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online