Đã Đóng

Membuat sebuah poster, brosur, logo design

Membuat desain poster, brosur, design grafis, banner, menu makanan, kartu nama, poster iklan, dan lainnya..

Kỹ năng: Thiết kế Banner, Thiết kế sách quảng cáo, Thiết kế logo, Photoshop, Thiết kế Photoshop

Xem thêm: logo design contest poster, cara membuat logo design, belajar membuat logo design, membuat logo design online, membuat iklan sebuah produk, logo design dan artikel

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14086993

8 freelancer đang chào giá trung bình Rp216250 cho công việc này

borun008

Hi There, After reading your project details and requirement, I find myself the most suitable candidate for this task. I highly suggest you have a discussion with me regarding this Assuring you 100% satisfaction and Thêm

Rp150000 IDR trong 2 ngày
(5 Đánh Giá)
3.5
Rp250000 IDR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Rp250000 IDR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Rp230000 IDR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Rp200000 IDR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mikaylahel15

A proposal has not yet been provided

Rp150000 IDR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
fatkhulmuin01

saya ahli dalam Membuat desain poster, brosur, design grafis, banner, menu makanan, kartu nama, poster iklan. buktikan!!!

Rp250000 IDR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
designhafid30

nama saya hafid, saya suka mendesain, biasanya saya gunakan software adobe photoshop. saya biasanya mendesain logo ataupun poster

Rp250000 IDR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0