Đã hoàn thành

Need a logo for our new business

Dự án này đã kết thúc thành công bởi wisestdesign với giá $15 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

We need a logo designed for our business. Name of our business or new website is CODEXBIZ. Create a logo with this word only. You need to show us one or two samples for the logo. Good luck.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online