Đã đóng

aftereffects editing - open to bidding

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $40 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I want to do a video animaastion, which flows as:

1) I want a box animation where the box will not open..will keep closed but shaking..

2) In second video will open the box and will reveal the gift and discounts...

I have ready template for it...just need minor editing on after effects

how much will be charges for it

please find the file from the below attachment.

[url removed, login to view]

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online