Đã đóng

create a logo for a website about dogs

Dự án này đã nhận được 113 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £71 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
113
Mô tả dự án

I need a logo for a website about dogs. It needs to contain the name of the website and also it needs to be related to dogs.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online