Đã hoàn thành

design a new logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi graphicking61 với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
79
Mô tả dự án

Redesign a logo with blueish butterfly.

Would like the name in logo and a tie from cocoon to butterfly. I have a intro to a video that I will share.

Also will share existing design on book.

will share images with contractors that connect me

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online