hacer un diseño de un producto lacteo

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách R210 - R1750 ZAR
 • Tổng Lượt Chào Giá 29

Mô Tả Dự Án

Es un producto lácteo llamado Nata en Mexico. Es un producto que sale al hervir la leche fresca, dejar enfriar y retirar la capa de grasa que se forma en la superficie, esa es la Nata. La marca es Nata Don Javier y queremos cambiar la imagen actual.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online