Đã đóng

logo for my grocery mobile application. Only quick response's bid

Dự án này đã nhận được 49 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $24 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

I am looking for a logo design my an online grocery store based in [url removed, login to view] budget is under $20 .

let me explain you the [url removed, login to view] logo is for an online grocery mobile application name of the website is [url removed, login to view] . Logo should be trendy with a great look and its should represent the our business .The color combination should be very good.

Please bid if you respond quickly.

Thanks,

Arjun.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online