Đã đóng

I need some Graphic Design

Dự án này đã nhận được 71 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $32 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
71
Mô tả dự án

hey guys!

i'm starting a new brand for which i need to have a logo, business cards, flyers etc.

i'll pay you with hourly rates. i want a logo just like apple/adidas brands etc

it must be very creative and illustrated so that in future on expansion of brand we will also post that on our website. if i liked you work i will be able to hire you for long term project for our brand.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online