Đã hoàn thành

I'm seeking an artists to design a game studio logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mehedirobin459 với giá $10 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

Hello everyone,

My name is Mariusz, I am a young games developer who currently runs a team of game developers, we are in the process of becoming a company and we require a logo to be made, something that would represent us as a team of passionate gamers and developers.

The name we are going with is 'Implicit Interactive'

Design specifications:

-The logo cannot be too complex, keep it simple.

-A modern yet innovate approach, something visually appealing

-The name of the team should be in the logo

-A symbol is not required but can be in the logo

-Finalised design can have a background that is not transparent for added design effect.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online