Đã hoàn thành

Do some 3D Modelling

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mircube với giá $50 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
68
Mô tả dự án

I need a 3D Rendered Logo Designed similar to

[url removed, login to view]

and converted to vector if possible. Also, we have a basic logo designed, just need extra 3D look.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online