Đã đóng

I would like to hire a Logo Designer

Dự án này đã nhận được 95 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $68 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
95
Mô tả dự án

Hi - I own apartment buildings and am looking for a logo specific to leasing and management of the apartments. I will need to use the logo for our website and for business cards for my leasing team. If you are interested in the project I can add some color to what I am looking fro in the logo.

Thanks!

Nils

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online