I would like to hire a Logo Designer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £10 - £20 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 53

Mô Tả Dự Án

I have a logo design that I would like edited.

Currently the V12 VAPES is in a non desirable and unreadable font.

Can you please change the V12 Vapes to a readable font that stands out.

Also can you redraw the e cigarette pen and the smoke coming out of it to make it stand out more.

the logo is for a shop sign so it needs to be bold

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online