Đã đóng

I would like to hire a Logo Designer

Dự án này đã được trao cho debbi789 với giá £20 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
53
Mô tả dự án

I have a logo design that I would like edited.

Currently the V12 VAPES is in a non desirable and unreadable font.

Can you please change the V12 Vapes to a readable font that stands out.

Also can you redraw the e cigarette pen and the smoke coming out of it to make it stand out more.

the logo is for a shop sign so it needs to be bold

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online