I would like to hire a Logo Designer

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách ₹600 - ₹1500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 23

Mô Tả Dự Án

1. Regarding to the peace picture: I would like to have the peace sign with a different orientation, in the middle of the top Denmark, then clockwise Finland, Norway, Sweden and Iceland as the last. And please some differences in the design be creative!!

2. Regarding to the Scandinavia map: I would like to have the map in an optimal quality with appropriate resolution.

Both documents please in EPS.

Thank you very much

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online