Đã hoàn thành

I would like to hire a Logo Designer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi thedesignertec với giá ₹1200 INR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

1. Regarding to the peace picture: I would like to have the peace sign with a different orientation, in the middle of the top Denmark, then clockwise Finland, Norway, Sweden and Iceland as the last. And please some differences in the design be creative!!

2. Regarding to the Scandinavia map: I would like to have the map in an optimal quality with appropriate resolution.

Both documents please in EPS.

Thank you very much

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online