Đã hoàn thành

I would like to hire a Logo Designer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi navyaarts13 với giá $70 AUD trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

I am a gym called Motiv8 Health & Fitness and am looking for a creative logo that can be printed onto gym singlets.

I have attached my current logo - but am looking for something a little more creative that will look better on singlets.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online