Đã hoàn thành

Write some Software

Dự án này đã kết thúc thành công bởi heana2276 với giá €300 EUR trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

i need to build a simple backoffice for a small MLM company

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online