Đã đóng

Compile macOS app from open source project

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $222 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

I need somebody to build source of pgmodeler for macOS. This is an open source tool for viewing postgresql databases.

[url removed, login to view]

The instructions are here:

[url removed, login to view]

I don't think this is difficult. You just have to prepare everything and fire off a make build which could take some time to run.

You need to provide the working [url removed, login to view] file.

Willing to pay $10.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

  • Hạn định ngân sách và khung thời gian
  • Mô tả đề xuất của bạn
  • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

    • Forbes
    • The New York Times
    • Time
    • Wall Street Journal
    • Times Online