Compile macOS app from open source project

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 1

Mô Tả Dự Án

I need somebody to build source of pgmodeler for macOS. This is an open source tool for viewing postgresql databases.

[url removed, login to view]

The instructions are here:

[url removed, login to view]

I don't think this is difficult. You just have to prepare everything and fire off a make build which could take some time to run.

You need to provide the working [url removed, login to view] file.

Willing to pay $10.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online