Còn mở

Develop a Mac Remote Backup Solution

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $617 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

We need to create an app to take remote backup of our mac hardrive on cloud server. we need to take three major parameter from system , which is system details like useragent , version details and time stamps, continouse sync of backup without notification to discturb user in hidden mode. And backing up all stored passwords and configurations for next use

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online