Đã đóng

Mac app localization

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $40 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I am looking for who able to develop simple mac app for localization.

This app is very simple.

Only it should display interface with changed language in the app when user select one of multi language.

This simple app must make using swift.

Localization should be process about interface(XIB) and code(swift).

If you can do it, please bid.

My budget is $10.

If you provide me test app for this project, i will pay you immediately.

Looking forward to hear from you soon.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online