Đã đóng

Find out how I can earn money by developing artificial general intelligence.

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €11 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€6 - €12 EUR / hour
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

I have studied a fair amount of machine learning, especially deep learning. I would like to do work that puts us closer to artificial general intelligence. I hope you can provide creativity in solving the problem. I would like to be close to the fundamental ideas that will make artificial general intelligence happen.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online