Đã đóng

I would like to hire a Big Data Expert

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £509 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

I have a small people analytics project to prove to a client the insights possible from understanding their people. I have very specific ideas and questions that need answering with the data. Just need someone to do the analytics partition!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online