Đã đóng

Changes in Magento website along with optimization

Dự án này đã được trao cho ambientinfotech với giá ₹3000 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1300 INR
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

To make website mobile friendly. Optimize the website

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online