Đã đóng

Magento changes needed urgently

Dự án này đã được trao cho wmkosc với giá $50 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

Hi,

I need following issues to be fixed on my magento site

1) Remove [url removed, login to view] from the magento url and make it seo friendly

2) Infinite scrolling works on the home page but has to be fixed on category page

3) use minified css files

4) add microdata for the site.

Must start immediately and finish within 1 day. Max budget - 30USD

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online