Đã đóng

Magento 2 custom

Dự án này đã nhận được 60 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ¥1804 JPY / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
¥200 - ¥800 JPY / hour
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

I'm looking for a Magento CE 2.1.X developer.

I would like to ask you to fixing a common bug, some customizing and install some extensions to my Magento CE 2.1.X that is already installed on server.

However, I have stuck in Magento 2 common problem since this morning.

The problem is looks same as following URL's one.

[url removed, login to view]

I would like to continue ask you to set up and themes design customize after above problem successfully resolved.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online