Đã đóng

News module for Magento 2.1

Dự án này đã nhận được 69 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €217 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
69
Mô tả dự án

Magento 2.1 news module.

Back-end and Front-end.

1. Magento 2.1 admin must be able to add news.

- Title, Short description, Full lenght description, Image [module should crop image], url target.

2. Front-end part of the module should display news in frontend (3 news including title, short desc., cropped image, link to news detail view)

3. There should also be a page for individual news pages where only one news gets displayed (cropped image, full description)

4. Also news list page where all news are displayed as grid. (title, short desc., cropped image, url to news item)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online