Đã đóng

Optimisation of Website and configuaration for CDN network on Amzon or Cloud Fare

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹8207 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Do optimization for website all pages and configure website for Amazon web services or Cloud fare for Cloud

Website score for all pages should be above 80

Magento customize website

All changes should be made through Team Viewer software

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online