Đã đóng

Various improvements Magento websites

Dự án này đã được trao cho emizentech với giá €2821 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€1500 - €3000 EUR
Tổng đặt giá
69
Mô tả dự án

Hi,

We run two Magento installations:

- Feltballrug (with 10 stores): these are our old sites that we want to merge with the new sites via 301 redirects.

- Sukhirugs (with 14 stores): these are our new sites. The project concerns all 14 websites except for the redirects of the old sites to these new sites.

Attached the project description.

Important: we run a live business. We spend a lot of money on marketing & can't afford to be offline. Therefore, backups are key and changes should always be tested first before being rolled out.

Thanks!

Wouter

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online