Various improvements Magento websites

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €1500 - €3000 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 70

Mô Tả Dự Án

Hi,

We run two Magento installations:

- Feltballrug (with 10 stores): these are our old sites that we want to merge with the new sites via 301 redirects.

- Sukhirugs (with 14 stores): these are our new sites. The project concerns all 14 websites except for the redirects of the old sites to these new sites.

Attached the project description.

Important: we run a live business. We spend a lot of money on marketing & can't afford to be offline. Therefore, backups are key and changes should always be tested first before being rolled out.

Thanks!

Wouter

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online