analyze prestashop csv import module and make it work

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €30 - €250 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 22

Mô Tả Dự Án

I need someone that can analyze a customized prestashop csv import module and make it work.

How does it work ?

I upload csv files and pictures to the ftp of the server.

From the moment it arrives there , a cronjob starts and shold activate a taskmanager that imports the articles, groups, foto's etc that were uploaded to the ftp.

at the moment the cronjob does not even activate the taskmanager...

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online