Đã đóng

analyze prestashop csv import module and make it work

Dự án này đã được trao cho vcsahu16 với giá €35 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

I need someone that can analyze a customized prestashop csv import module and make it work.

How does it work ?

I upload csv files and pictures to the ftp of the server.

From the moment it arrives there , a cronjob starts and shold activate a taskmanager that imports the articles, groups, foto's etc that were uploaded to the ftp.

at the moment the cronjob does not even activate the taskmanager...

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online