Đã đóng

magento

Dự án này đã nhận được 73 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2319 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
73
Mô tả dự án

Basically, we need to transfer information between NopCommerce and Magento,. For example, one customer creates an order and sumbit in our NopCommerce eCommerce Portal, we need to take this order of some way and transfer to Other eCommerce Portal Developed and placed in Magento with the all rules of business that this eCommerce have to register a new order.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online