Đã đóng

magento

Dự án này vừa được trao cho hoangvandungbk với giá $2222 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Basically, we need to transfer information between NopCommerce and Magento,. For example, one customer creates an order and sumbit in our NopCommerce eCommerce Portal, we need to take this order of some way and transfer to Other eCommerce Portal Developed and placed in Magento with the all rules of business that this eCommerce have to register a new order.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online