Đã đóng

magento

Dự án này đã nhận được 96 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $3874 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 AUD
Tổng đặt giá
96
Mô tả dự án

Magento 2.0 ecommerce platform with bulk data variables for optional component items, dynamic pricing and volume discount display. API connectivity is also required using our MYOB Exo system API to push / pull data. Site must be configured in a similar way to the following competitor site [url removed, login to view] and we also have product ranges similar to [url removed, login to view]

Regards Darren

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online