Đã đóng

Maintenance of Java Applications

Dự án này đã nhận được 48 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €26 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€18 - €36 EUR / hour
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

General overview

For a large automotive manufacturer, the project addresses complex applications based on various technologies (among which: PHP, JAVA, JSP, XML. HTML, Citrix, Apache, TomCat, Jboss, UNIX, LINUX, Oracle etc.) and covers functionalities in the area of: logistics monitoring, parts demand and delivery management, material flow, supplier management, container management, sea freight handling, shipping and loading, invoicing

Tasks:

• Java Application Maintenance activities

• Analyzing data and code

• Implementation of software solutions in order to solve incidents

Language requirements:

• German or English

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online