Còn mở

Find me a Manufacturer

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €395 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Help in finding a manufacturer, help is needed quickly, see the details in the file

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online