Đã đóng

Manufacture a Product for me

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $204 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

This is a innovative product idea and first of its kind. It is an arcade game look-alike machine i have termed the "punching game machine" that is a big vertical box with sufficient width that will hold the punch boxes where the itemized products on display are represented by random digit numbers. Within the punch boxes is a knob that is pulled to reveal an item when each box is punched. Underneath the random digit numbers are three (3) colored - Red, Yellow, Green push buttons which are symbolic of the international traffic light codes.

NB: The knob carries a little placard that is taken whenever the knob is pulled.

Also there is a connected electronic board panel to the main machine that displays information on the game standings. For example, when a box is punched and a knob is pulled, an electrical impulse signal is sent to any of the push buttons ie Red, Yellow or Green. Where each of the buttons indicates "failure", "try again" and "Success" depending on the computer's programming mode. Once any of this happens, a relay message is then sent to the e-board panel that displays the information as conveyed from the punching action of the boxes.

Hence this idea of the "Punching Game Machine".

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online