Đã đóng

Manufacture a Product for me

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $42 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Soccer target that clamps onto a goal post but also has a net inside it.

Patent pending

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online