electric drum

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 5

Mô Tả Dự Án

I'm building 4 electronic timpanis. Each drum will need to have a memory to hold the sound samples, an LCD screen to read the pitch, a pedal to change the pitch, and a pedal to shorten the sample, similar to a staccato pedal on a piano. The pedals can connect to the drum preferably with a 1/4" jack, or midi cable. There will need to be a 1/4" out to hook up to a amplifier. The piezos will be force sensitive to detect the volume I want to produce. I'm looking for someone to build the electronic internals for each drum. I will be building the physical drums.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online