Đã đóng

electric drum

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $644 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I'm building 4 electronic timpanis. Each drum will need to have a memory to hold the sound samples, an LCD screen to read the pitch, a pedal to change the pitch, and a pedal to shorten the sample, similar to a staccato pedal on a piano. The pedals can connect to the drum preferably with a 1/4" jack, or midi cable. There will need to be a 1/4" out to hook up to a amplifier. The piezos will be force sensitive to detect the volume I want to produce. I'm looking for someone to build the electronic internals for each drum. I will be building the physical drums.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online