Company Research

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $2 - $5 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 6

Mô Tả Dự Án

Need help completing basic company research on digital health companies.

You need to be able to start work straight away and work for at least 6 hours today.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online