Đã đóng

App Setter - $100 per Appt Plus 40% or 50K average per Closing - Ongoing Project

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $124 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

We need appointment setting for medical providers who are interested in getting offers for funding their Medical Account receivables and improving their cash flow( Workers Comp, Personal Injury Liens, and No Fault Insurance Claims).

Simple Calls

We pay for verified interested provider who agree for call back and show interest and also sign HIPAA and Basic Client Q. With no relation to term above which award you $100 - you will also receive 40% on each closed transaction. Full Tracking and Transparency.

We will provide you all leads and scripts!

Pay for verified call( when we call provider is indeed interested and he is accepting WC on NF patients in the states we told you to call)

$100 per appointment + 40% of commission of Deal if We fund the provider even if lead was not a verified appointment initially

We will set $100 for one verified appointment milestone - ongoing and release after 1 verified appointments

We provide 100000's of qualified phone leads to call

You have to follow the states and specialties we will tell you to call

Exp Callers and call centers!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online