Build a explainer video

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 3

Mô Tả Dự Án

I need a cartoon type explainer video for my business. I'd like the video to be about 60 seconds long and I also need a script to be written.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Los Angeles, United States

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online