Đã hoàn thành

Build a explainer video

Dự án này đã kết thúc thành công bởi uneekin với giá $150 USD trong 6 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
6 ngày
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I need a cartoon type explainer video for my business. I'd like the video to be about 60 seconds long and I also need a script to be written.

Được hoàn thành bởi:
Los Angeles, United States

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online