Đã đóng

Content Rewrite with Marketing Aspect in mind 150 Words

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $32 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

I need a sales page content to be edited/rewritten with conversion optimization in mind.

Current content should be rewritten and some new content added (researched by you).

The content should be rewritten with marketing in mind.

After the user reads the new content he should be highly convinced to buy the product.

Wording and content should turn the customer from a user to a buyer.

Thats important.

Please to not propose if you are not familiar and experienced with writing sales pages with marketing aspects in mind.

The site has about 150 words and should be rewritten and expanded to about 300.

If you do a good job I got 10 more to do.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online