Đã đóng

Find potential clients in Algeria and invite them to a fair, 27th, Feb

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $389 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

We are chinese brake disc, brake pad producer. We will attend a Fair in Alger the 27th. Feb. Now looking for a local marketer to help us find and contact some brake disc, brake pad distributors, and invite them to come to our booth on the fair and have meetings with us.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online