Đã đóng

Find me some Leads

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹2777 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min ₹2500 INR / hour
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I am looking for a person who can help me get and convert leads for a UX Design and Software Services company and work regularly on a lead conversion basis.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online