Còn mở

Gain traction on Reddit

Dự án này sẽ kết thúc trong 5 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $444 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

I have a product and need to drive users and traffic using Reddit online communities. I am looking for someone who can gain significant traction by creating report / posts on Subreddits. The ideal person should be able to promote the product on Reddit by creating posts in related Subreddits.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online