Đã đóng

Help me with Marketing

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R$2822 BRL.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$2250 - R$4500 BRL
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Urgent: I need someone to build a Google Adwords Campaing with more or less 20 ads + optmize the tag words and create a remarketing campaing in less tham 10 hours.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online