Đã đóng

Help me with Marketing

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $355 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Looking for Strategic Partner in USA, UK, Middle East to help in Software Marketing. We are a software company based in india with 80+ development team. We have expertise in web, iOS, Android based development and delivered more than 100 apps for different clients.

We also have solution for Retail and Restaurant POS and can deliver quality solutions.

Feel free to contact if you are interested.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online