Đã đóng

Help me with Marketing

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2361 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

The prime objective of the Marketing Partnership is to promote and market eBEYONDS (Pvt) LTDs

products and services by the marketing partner (you) in your respective regions and bring new

business. You will act as a Non Exclusive Marketing Partner of your chosen regions. The marketing

partner will be paid a 15% commission or a pre- agreed commission payment.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online