Đã đóng

Help me with Marketing

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₱273 PHP / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₱90 - ₱350 PHP / hour
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Hi,

I am looking for someone who can work and be my Marketing Assistant in promoting my website to any Social Media/online to get leads, likers, and followers. As well as create ads, inforgraphic etc. to make my site visible and generate leads and sales.

Lower bidder will be prioritize. Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online