Help me with Marketing

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách €12 - €18 EUR / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 12

Mô Tả Dự Án

Ask for Life, the Swedish and dubai based holistic coaching company for a better way of life is now looking for an experienced, driven and creative Head of Marketing, based in Dubai, who can lead the communication of a growing company in a lifestyle environment.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online