Đã đóng

Help me with Marketing

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $466 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Want marketing expert in united states through online and offline methods. We will provide complete elements and training on marketing and you have to do only marketing.

Looking forward for your bids.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online