Còn mở

Help me with Marketing -- 2

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là £479 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

All auto messages will be ignored***

I am seeking an email delivery specialist who already has dating clients I wish to use your dating clients email lists to mail too in return I will pay you a set amount prior to your campaign and hire you for email delivery services please message me only if you have login fresh u.s/u.k/Canada lists on an ongoing basis I will pay you very well .

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online